Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Videos

Cuộc gặp gỡ ngày 13 tháng 12 năm 1973 
Rael kể về cuộc gặp gỡ đặc biệt với người ngoài hành tinh

Thông điệp từ những người sáng tạo 
Video này tóm tắt một số điểm chính chuyển đến Rael từnhững người ngoài hành tinh

Bài diễn thuyết của Rael ngày 19 tháng 2 năm 2012 
Rael nói với một khán giả thành viên của phong trào tại Nhật ông tiết lộ thêm một chút thêm về Elohim, những tạo nhân của chúng ta, và làm thế nào ngay lập tức giữ được Hạnh phúc vĩnh viễn

Rael tiếp tục giúp Trái đất hành tinh có được sự tôn trọng 
Rael nói về sự tôn trọng với Trái đất “ Hãy để lại nó một hành tinh này đẹp như khi bạn mới sinh ra”