Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Á

 

Thời gian; Địa điểm

 
 
 


 
 
 


Dates
Registration
Saturday, June 8 (3:00 pm to 6:00 pm)
Sunday, June 9 (8:30 am to 9:20 am)
at International Welcome Desk

Happiness Academy
From Sunday, June 9 (starting at 9:30 am)
To Friday, June 14 (ending at 1:00 pm)

Online registration is closed on June 2. Please contact asia-ha©rael.org if you want to participate.

Event holder
Japanese Raelian Movement (JRM)

Division in charge
International Welcome Team (International Welcome)

Location
Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa (Kariyushi Hotel)
2591-1 Yahshibaru, Nakama, Onna-Village,
Kunigami-County, Okinawa-Prefecture
Postal Code: 904-0401
TEL +81-98-967-8731