Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Á

 

Thời gian; Địa điểm

71AH(2017)
Registration
Saturday, June 10th (3PM to 6PM)

Happiness Academy
From Sunday, June 11th (starting at 9AM)
to Friday, June 16th (ending at 1PM)

Note:
Please visit the registration desk on June 10th between 3:00PM to 6:00PM to avoid the crowd. The registration desk will be very crowded on the morning of the 11th.

For anyone arriving on the 11th, the registration desk will be open until 3pm. After the 11th, the registration desk will be open 8:30AM to 9:20AM and 2:00PM to 2:20PM everyday.

■ Location
Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa
<Hall Niraikanai >
2591-1 Yashihara, Nakama, Onna-son, Kunigami-County, Okinawa-Prefecture
904-0401
TEL +81-98-967-8731
http://www.japanican.com/en/hotel/detail/8707006