Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Mỹ

 

Thời gian; Địa điểm

From Sunday 21 to Friday 26 of October 73 a.H. (2018)

Location of the North American Continental Happiness Academy:

Doubletree by Hilton Hotel

870 Williston Road, Burlington, Vermont - 05403

(At 10 minutes from the Burlington International Airport, with hotel shuttle available for free)