Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Mỹ

 

Lịch

Diffusions and public meditations will take place possibly in La Paz and surely in Santa Cruz starting on January 20th and in Samaipata during the Happiness Academy. Your participation will be greatly appreciated.