Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Mỹ

 

Thời gian; Địa điểm

From January 27th to February 4th 2018 – 72 ah

Hotel La Víspera,
Samaipata (State of Santa Cruz two hours by the road from the city with the same name)
Bolivia

http://lavispera.org/wp/en/homepage-1/