chính sách bảo mật

Phong trào Rael nhạy cảm với tính bảo mật của người sử dụng internet khi viếng thăm trang web của chúng tôi. Xin hãy đọc đoạn tiếp theo để biết thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi..


Những khía cạnh bao quát của chính sách bảo mật này

thông tin cá nhân mà chúng tôi tập hợp và nhận được. Thông tin cá nhân là. thông tin về bạn như tên, địa chỉ thư điện tử và nó không bị công khai dưới bất kỳ hình thức nào.


Thu thập tin tức

  • Phong Trào Rael thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký trên website của chúng tôi.
  • Phong trào Rael tự động nhận và ghi lại thông tin trên mạng chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP và trang bạn yêu cầu.

Việc chia sẻ và công bố thông tin

Phong trào Rael không cho thuê, bán, hay chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với các bên thứ 3, ngoại trừ dưới các điều kiện sau đây:

  • Chúng tôi đáp lại tráp đòi hầu tòa, hay quá trình thẩm án hay để thiết lập hoặc thực thi quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc chống lại những vụ kiện pháp lý.
  • Chúng tôi tin chia sẻ thông tin là cần thiết để điều tra, ngăn cản hoặc hành động can thiệp tới những hành động bất hợp pháp, gian lận bị nghi ngờ, những tình huống dính lứu tới khả năng đe dọa tới sự an toàn của người khác hoặc những trường hợp khác theo quy định của luật.

PRIVACY_TITLE7

PRIVACY_SEC7


Tính bảo mật và an toàn

Trang web này đã đạt được mức độ chuẩn về an tòan nhằm chống lại những mất mát, sử dụng trái phép hay sự thay đổi bất hợp pháp của thông tin dưới dự kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, Bởi vì không có biện pháp an ninh nào là hoàn hảo cả, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin sẽ không bị mất hay bị sử dụng sai mục đích.


Những thay đổi trong chính sách bảo mật

Xin hãy kiểm tra lại chính sách bảo mật này thường xuyên để xem những thay đổi. Chúng tôi tự có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hay loại bỏ đi những phần của chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào.


Câu hỏi và góp ý

Nếu bạn có câu hỏi hay gợi ý nào, xin hãy liên hệ với chúng tôi tại.privacy (at) rael.org