Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Thông điệp

Cho các học giả nhiều thế kỷ đã được tranh luận về hai khả năng chính của nguồn gốc và ý nghĩa cuộc sống. Một số mong muốn hơn đến một chiều cao của triết học ,cái mà họ không thể tìm thấy trong lý thuyết của sự tiến hóa, trong khi những cái khác được coi như là bất hợp lý trong những tài liệu tham khảo tới một thần linh toàn năng.
Nhưng những gì nếu một lý thuyết khác, một trong cả hai hợp lý và với chiều sâu của triết học, đã có sẵn?
Đây là những gì mà thông điệp đưa ra: Hàng ngàn năm trước, các nhà khoa học từ hành tinh khác đến trái đất và tạo ra mọi hình thức của cuộc sống bao gồm cả con người mà họ đã tạo ra trong hình ảnh riêng của mình ,tài liệu để các nhà khoa học tham khảo ,và công việc của họ có thể tìm thấy trong các văn bản cổ của nhiều nền văn hóa khác nhau. Vì công nghệ cao và tiến tiến của họ, họ đã được coi là những vị thần của tổ tiên nguyên thủy của chúng ta và được goi là Elohim, mà trong tiếng do thái cổ có nghĩa là.( Những người đến từ bầu trời).
Mặc dù đã bị một số trong nhiều người ,Elohim đã được dịch sai theo thời gian để các từ được gọi như là chúa xuất hiện trong kinh thánh ngày nay.
Tuy nhiên những người đến từ bầu trời (the Elohim), nhân loại học qua nhiều thời đại , với sự trợ giúp của nhiều sứ giả khác nhau, (còn được gọi là các nhà tiên tri), mỗi sứ giả đã đưa ra một thông điệp phù hợp với trình độ hiểu biết hiện hành tại thời điểm đó, với mục đích chính, phương châm truyền dẫn cơ bản , tôn trọng và không có bạo động. Một nhân loại đã đạt đủ mức độ hiểu biết về khoa học Elohim quyết định làm cho họ nhìn thấy rõ hơn về UFO.Rael đã được giao cho 2 nhiệm vụ. Truyền bá rông rãi thông điệp trên trái đất, và chuẩn bị một đại sứ quán để chào đón sự trở lại của người sáng tạo ra chúng ta.

Người theo thuyết vô thần, lý thuyết sáng tạo thông minh cung cấp một giải pháp hợp lý , cho cuộc tranh luận lâu đời giữa thiên chúa - người tin và người ủng hộ thuyết tiến hóa. nó không chỉ tương thích với các khám phá khoa học ngày nay, mà còn cả với thời cổ đại, miêu tả lịch sử của tất cả các nền văn hóa.
Nhưng không dùng từ ngữ của chúng ta cho nó, hãy đọc những sáng tạo thông minh – thông điệp từ những người sáng tạo, cho chính mình và làm nghiên cứu cho riêng bạn.
Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ nhìn vào thế giới cùng một cách nhìn một lần nữa!