Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Âu

 

Giới thiệu

Những điều giang dạy của Rael, và những nguời hướng dẫn được ngài đào tạo, sẽ cho phép bạn khám phá ra làm thế nào đạt đến chiều sâu của nhận thức bản thân. Lợi ích mang lại sẽ cho phép bạn không chỉ trở lên hạnh phúc hơn mà con khỏe hơn lên. Khi mọi người tham dự Hội nghị Thức tỉnh lần đầu, họ thường ngạc nhiên khi thấy rằng không khi thực sự thỏai mái và đầy vui vẻ. Bạn sẽ không bị yêu cầu mua gì hết, bạn sẽ không bị yêu cầu tham gia gì cả, và bạn có thể đến và đi tùy ý. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng Phong trào Rael chỉ muốn mang lại điều gì đó có giá trị tới tất cả mọi người, những ngừơi muốn phát triển bản thân và giúp hành tinh này tiến tới hòa bình, tình yêu và nhận thức. Thậm chí nếu bạn quyết định rằng bạn sẽ không bao giờ là một thành viên phong trào Rael, bạn vẫn sẽ học được những điều lớn lao trong cuộc sống cá nhân của bạn, và bạn sẽ gặp một vài người thông minh và thú vị nhất mà bạn từng thấy.