Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Mỹ

 

Thời gian; Địa điểm

From Sunday November 3rd to Friday November 8th 74 a.H. (2019)

Location of the North American Continental Happiness Academy:

Millennium Buffalo Hotel – New York, USA