Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Tamil [ Tamil ]

 facebook  google ReTweet

மனிதர்கள் அறிவியல் பூர்வமாக உருவாக்கப்பட்டனர் - காமிக்ஸ் பதிப்பு (pdf)

இந்த காமிக்ஸ் புத்தகம் "நுண்ணறிவு வடிவமைப்பு - வடிவமைப்பாளர்களின் செய்தி" புத்தகத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது
: Rael
: 7.09 Mb
Tải: 3768