Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

ภาษาไทย [ Thai e-books ]

 facebook  google ReTweet

การ์ตูนเล่มนี้เขียนขึ้นจากเรื่องจริงกามนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยทางวิทย

นี่คือหนังสือต้นฉบับที่ถูกย่อลงมาในการ์ตูนเล่มนี้; ”อัจฉริยะแห่งการออกแบบ- สาสน์จากผู้สร้าง”
: Rael
: 23.45 Mb
Tải: 78