Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

فارسی [ Farsi e-books ]

 facebook  google ReTweet

به استقبال پدران آسمانی مان

این بخش از کتاب شامل پرسشهایی است که پس از انتشار دو کتاب رایل در اواسط دهه هفتاد میلادی و در خلال مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی از وی پرسیده شده و پاسخ هایی که رایل به این سوالات داده است.
:
: 774.5 kb
Tải: 3841