Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

فارسی [ Farsi e-books ]

 facebook  google ReTweet

مدیتیشن حسی

بودن یک انسان با احساسات و دریافت های او از بی نهایتی که او را احاطه کرده و ساخته است ٬ پیوند دارد. با گسترش حس های یک شخص ٬ او ظرفیت خودش را برای احساس ارتباط داشتن با بی نهایت و با بی نهایت درون خودش افزایش می دهد.
:
: 632.67 kb
Tải: 3253